Shooting Digital
 

<<Klik op de naam van een camera om voorbeelden te zien>>

<<Click on the name of a camera to see some examples>>

Digtal Cameras

 

Sony A7

 

Leica M

 

 

 

Fujifilm

 

 

Nikon DSLR

 

Nikon 1

 

  Vanaf dat de digitale cameras op de markt kwamen was ik al snel ge´nteresseerd. Dat begon met een Canon G1 en die werd al snel vervangen door een Fuji S1 pro (met Nikon mount) en vele Nikon DSLRs. Ik hield me toen voornamelijk bezig met natuurfotografie. Die interesse in natuurfotografie veranderde met name toen Sony in 2013 met een fullframe camera op de markt kwam zonder spiegel. In mijn ogen een revolutie op camera gebied en dat bleek wel want vele jaren later volgt de rest dit principe. Het grootste voordeel vond ik de electronische viewer en dat je met behulp van een adapter vrijwel elke lens op de camera kon zetten. Ik begon toen al snel te zoeken naar "oude" lenzen  om ze nieuw leven in te blazen op de Sony. Voorbeelden kunt u onder "Manual Focus" zien.

  In 2011 had Nikon de Nikon 1 uitgebracht. Een klein snel camerasysteem met een kleine 1 inch sensor. In 2018 stopte Nikon helaas met de Nikon1. Vanaf 2013 tot op heden gebruik ik dit systeem. Het is heerlijk klein en met name de laatste camera uit deze serie, de J5, bevalt me uitstekend.

  Had Leica rangefinders altijd al gewaardeerd omdat ze  kwaliteit en eenvoud in een zo klein mogelijk jasje stopten. Na ervaring met de Leica CL filmcamera kreeg ik in 2021 mijn eerste digitale Leica M. Had al verschillende rangefinderlenzen en kon ze gelijk uitproberen op mijn Leica M-P (240). Toen de digitale revolutie begon liet Leica het de eerste jaren best wel afweten. Pas in 2006 kwamen ze met de Leica M8. Een 1.3 cropcamera. In 2009 kwamen ze met hun eerste fullframe digitale rangefindercamera, de M9. In 2012 kwam de Leica M (type 240) en 2 jaar later het type wat ik nu gebruik. In 2018 kwam de M10 en in 2022 de M11.  Leica heeft nu duidelijk ook zijn pijlen gericht op de Spiegelloze reflex waar Sony al zoveel jaren daarvoor het voortouw nam. De Leica variant is nog steeds kwalitief erg goed, nog steeds erg duur , alleen qua grootte en gewicht hebben ze een andere filosofie gekregen.

In 2023 was ik op zoek naar een klein handzaam cameraatje dat ik makkelijk mee kon nemen als ik treintje moest rijden en waarmee ik anoniemer aan stadsfotografie kon doen. In de Nikon 1 wordt al 5 jaar niet ge´nvesteerd en de sensor is best wel klein. Was al vaker gecharmeerd hoe Fujifilm cameras maakte die heel fotograafvriendelijk waren. Jammer dat ze geen fullframe camera maken, maar toen ik las over de veel geprezen X100 serie, besloot ik deze aan te schaffen om Fujifilm te ontdekken en als makkelijkmeeneemcamera (!?!) Het is een compacte camera met vaste lens.

 

   From the moment digital cameras came on the market, I was immediately interested. It started with a Canon G1, which was soon replaced by a Fuji S1 pro (with Nikon mount) and many Nikon DSLRs. At that time I was mainly concerned with nature photography. My interest in nature photography changed in particular when Sony launched a full-frame camera without a mirror in 2013. In my eyes a revolution in the camera industry and it turned out to be because many years later the rest followed this principle. The biggest advantage I found was the electronic viewer and that you could put almost any lens on the camera with the help of an adapter. I then quickly started looking for "old" lenses to give them new life on the Sony. You can see examples under "Manual Focus".

In 2011, Nikon released the Nikon 1. A small fast camera system with a small 1 inch sensor. Unfortunately, Nikon discontinued the Nikon1 in 2018. I have been using this system from 2013 to date. It is wonderfully small and I particularly like the last camera in this series, the J5.

Had always appreciated Leica rangefinders because they put quality and simplicity in the smallest possible package. After experience with the Leica CL film camera, I got my first digital Leica M in 2021. Already had several rangefinder lenses and was able to try them right away on my Leica M-P (240). When the digital revolution started, Leica didn't quite get it in the first few years. It wasn't until 2006 that they came up with the Leica M8. A 1.3 crop camera. In 2009 they released their first full-frame digital rangefinder camera, the M9. In 2012 came the Leica M (type 240) and 2 years later the type I use now. The M10 came in 2018 and the M11 in 2022. Leica has now clearly also set its sights on the mirrorless reflex where Sony took the lead so many years before. The Leica variant is still very good quality, still very expensive, only in terms of size and weight they have become a different philosophy.

In 2023 I was looking for a small handy camera that I could easily take with me when I had to ride a train and with which I could do city photography more anonymously. The Nikon 1 has not been invested in for 5 years and the sensor is quite small. Was often charmed how Fujifilm made cameras that were very photographer-friendly. Too bad they don't make a full frame camera, but when I read about the much acclaimed X100 series I decided to buy it to discover Fujifilm and as an easy to carry camera (!?!) It's a compact fixed lens camera.