Shooting Film
 Na zo'n 15 jaar met DSLR's gefotografeerd te hebben begin ik de laatste tijd weer steeds meer met film te fotograferen. In die afgelopen 15 jaren erg veel camera's gehad en vrijwel allemaal met de Nikon mount. Zag de camera's steeds beter worden en het werd steeds makkelijker om een fraaie foto uit zo'n toestel te krijgen. Na het Nikon tijdperk kreeg ik spiegelloze camera's zoals de E-m5, de V1 en de A7. Met name door die laatste camera kreeg ik de interesse in de oude lenzen van het film tijdperk. Je koopt die lenzen  voor een paar tientjes en ze pasten allemaal op de spiegelloze camera's mbv een adapter. De stap naar een filmcamera is dan nog maar klein.

Het fotograferen is echter totaal anders dan digitaal en dat is in het begin best wennen. Bij zo'n digitale machine kun je gelijk je "mislukking " terugzien en er nog 5 maken indien nodig. Met film heb je die mogelijkheid uiteraard niet. Je zal even geduld moeten hebben tot je het resultaat kunt zien. Zoiets als de kerstcadeaus onder de kerstboom. Dat even geduld hebben, bouwt de spanning op en geeft extra voldoening als je het resultaat te zien krijgt. Verder ben je daardoor ook veel bewuster bezig met het fotograferen. Na maximaal 37 foto's is je rolletje tenslotte vol.  Je iso veranderen lukt ook alleen wanneer je van rol wisselt en niet per opname. Maximale sluitertijden van 1/1000s bij veel toestellen. Sta je daar met je 1.2 lens..... Zo kom je veel probleempjes weer tegen die je lang niet hebt gekend en toch geeft dat juist de charme van het weer analoog fotograferen. Voor mijn 54ste verjaardag wat chemie spulletjes, een wisselzak en een ontwikkeltank gehad en sinds Augustus 2017 ontwikkel ik m'n zwart wit-films nu zelf. Zal de laatste zijn om te zeggen dat analoge foto's beter zijn dan digitale, maar ze hebben wel hun eigen  "karakter".

<<Klik op de naam van een camera om voorbeelden te zien>>

Rangefinder

 

Canon IVsb2

Canon P

 

Kiev 4A

Zorki 3M & Zorki 6

 

Voigtländer Bessa-R

Voigtländer Bessa-R4m

Leica CL

 

Compact

 

Olympus 35 RD

Olympus 35 RC

Olympus Mju 1

Rollei 35

Rollei 35

Rollei 35 SE

Rollei 35 TE

Yashica Electro 35 CC

Yashica Electro 35 GX

 
 

SLR

 

Nikkormat

Nikon FA

Nikon FG-20

Minolta XD5 & XD7

Minolta AF 7000

Minolta Dynax 5

Konica autoreflex T3

Konica FS-1 , FC-1 & FT-1

Contax RTS

Olympus OM10

Olympus OM2n

 
 

 

 

<<Click on the name of the camera to see some examples>>

After about 15 years of photographing with DSLRs, I am shooting film more and more lately . In the past 15 years, I had a lot of cameras and almost all of them with a Nikon mount. I saw the cameras  getting better and it was becoming easier to get a nice picture from such a device. After my Nikon-time I used mirrorless cameras like the E-M5, the V1 and the A7. Particularly the A7 from Sony  got me back my interest in the old lenses from the film era. You can buy the lenses for a few bucks and they all fit on the mirror-less cameras using an adapter. It's a small step from there to using a film camera.

 Shooting film however, is totally different than shooting digital and takes some time to get used to . With a digital camera you can immediately see your "failure" shot and can make 5 more if necessary. With film you don't have that opportunity. You'll just have to wait until you can see the result. Kind of like the Christmas presents under the Christmas tree. Having patience, the tension builds and gives extra satisfaction when you see the result. Furthermore, you are therefore much more consciously shooting. If you want to change the iso you have to wait till the roll of film is finished and you can't change it with every photo you take. Maximum shutter speed of 1 / 1000s with many cameras. There you are with your 1.2 lens ..... So you come back to many glitches which you have not known for a long time, but that's precisely the charm of shooting analog again. For my 54th birthday i got some chemistry, a bag and a development tank, so from mid 2017 i'm developing my own BW-films. Will be the last to say that analog photos are better than digital, but they often have more "character".