Leica M
 
 
<<Klik op de foto van de camera om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo of the camera to see some examples>>
 

 
  De Leica M kent een rijke historie. Eerst onder de naam Leitz, waar Oskar Barnack in 1913 de eerste film Leica ontwierp. Na vele modellen die uitgevoerd waren met de Leica schroefmount, duurde het tot 1954 toen Leica de Leica M-mount introduceerde met de Leica M3. Ook in de vijftiger jaren kwam Leica met een M2, en een M1, gevolgd door een M4, M5, M6 en een M7 begin deze eeuw. Redelijk laat stapte Leica over op een digitale rangefinder camera , de M8. Een camera met een crop sensor en die nog veel te wensen over liet. In 2009 kwam de eerste digitale rangefinder camera van Leica, de M9. In 2012 kwam de Leica M (type 240) en 2 jaar later de Leica M-P (type 240) en dat is de camera waarmee ik fotografeer. Er kwamen verschillende versies daarna waaronder Monochrome-versies , die alleen zwart-wit fotografeerden. Later ook nog de M10 in 2017 en sinds kort (2022) de Leica M11.

  Het fotograferen met een rangefinder zoals deze vind ik zo totaal anders dan fotograferen met m'n Sony of iets dergelijks. Je hebt geen autofocus maar stelt 2 beelden over elkaar om te focussen. Je neemt meer tijd voor een foto en de bediening is in vergelijking ook erg eenvoudig. Geen ingewikkelde menu's  en lenzen die in verhouding veel kleiner zijn dan bij een andere fullframe camera. Merk wel dat het steeds moeilijker wordt voor mijn oude ogen om de optische viewer te kunnen volgen. Gelukkig heb ik Liveview op de camera en heb ik er een externe elektronische viewer bij.

 

 The Leica M has a rich history. First under the name Leitz, where Oskar Barnack designed the first film Leica in 1913. After many models that were equipped with the Leica screw mount, it was not until 1954 that Leica introduced the Leica M-mount with the Leica M3. Leica also introduced an M2 in the fifties, and an M1, followed by an M4, M5, M6 and an M7 at the beginning of this century. Fairly late, Leica switched to a digital rangefinder camera, the M8. A camera with a crop sensor and that left a lot to be desired. In 2009, Leica introduced the first digital rangefinder camera, the M9. In 2012  the Leica M (type 240) saw the light and 2 years later the Leica M-P (type 240) and that is the camera I shoot with. Several versions followed, including Monochrome versions, which only photographed black and white. Later also the M10 in 2017 and recently (2022) the Leica M11.

I like shooting with a rangefinder because it is so completely different from shooting with my Sony or something like that. You don't have autofocus, but put 2 images over one another to focus. You take more time for a photo and the operation is also very simple in comparison. No complicated menus and lenses that are much smaller than with other full-frame cameras. It is becoming more difficult for my old eyes to follow the optical viewer. Fortunately I have Liveview on the camera and I have an external electronic viewer with it.