Makinon MC 400mm F6.7 mirror lens

<<Klik op de foto om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo to see some examples>>

 

Makinon MC 400mm F6.7 mirror lens

Vooral in de 70-er en 80-er jaren van de vorige eeuw kwamen veel fabrikanten met spiegel lenzen op de markt. Het licht werd dan via een primaire spiegel naar een secondaire spiegel gekaatst en vandaar naar het filmoppervlak. Het voordeel was dat je veel compactere telelenzen kon maken op die manier , maar het nadeel was dat de resolutie en het contrast sterk terug liepen in vergelijking met de conventionele telelenzen. Tevens vonden veel mensen het bokeh te druk met de vele donuts die tevoorschijn kwamen.

 Kwam heel goedkoop deze onbekende Makinon 400mm mirror lens tegen en dacht  laat ik hem eens uitproberen. Zou liever een Tamron 500mm of Nikon 500mm proberen, maar die zijn me te duur momenteel. Deze lens is mijn minst scherpe lens momenteel en qua contrast spijker ik het nodige bij in de nabewerking.

Many manufacturers came onto the market with mirror lenses, especially in the 1970s and 1980s. The light was then reflected via a primary mirror to a secondary mirror and from there to the film surface. The advantage was that you could make much more compact telephoto lenses this way, but the disadvantage was that the resolution and contrast decreased significantly compared to conventional telephoto lenses. Many people also found the bokeh too busy with the many donuts that appeared.

I came across this unknown Makinon 400mm mirror lens very cheaply and thought I would give it a try. I would rather try a Tamron 500mm or Nikon 500mm, but they are too expensive for me at the moment. This lens is my least sharp lens at the moment and in terms of contrast I am making some adjustments in post-processing.