Minolta MC Rokkor - PG  50mm f1.4

<<Klik op de foto om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo to see some examples>>

 

Minolta MC Rokkor - PG  50mm f1.4

 In April 1973 kwam Minolta met deze lens. De lens is eigenlijk de opvolger van de 58mm 1.4.  De lens is opgebouwd uit 7 lenzen in 5 groepen, weegt 315 gram en focussed vanaf 50cm. Deze lens is nog degelijk gebouwd met een metalen huis.

Later is deze lens nog een paar keer veranderd qua bouw. Er kwam toen meer plastic aan te pas waardoor de lens veel lichter werd . Optisch veranderde hij een beetje door 7 lenzen in 6 groepen te plaatsen. Tevens ging de minimale focusafstand naar 45cm en de filtergrootte ging van 55mm naar 49mm.

De lens is goed bruikbaar op 1.4, maar heeft wel een beetje last van chromatische aberratie en is zelfs met zonnehoed heel gevoelig voor flare bij tegenlicht.

In April 1973 Minolta released this lens. The lens is actually the successor to the 58mm 1.4. The lens consists of 7 lenses in 5 groups, weighs 315 grams and focuses from 50cm. This lens is still solidly built with a metal housing.

 Later this lens was changed a few times in terms of construction. More plastic was then used, making the lens much lighter. Optically he changed a bit by placing 7 lenses in 6 groups. The minimum focus distance also went to 45cm and the filter size went from 55mm to 49mm.

 The lens is quite usable at 1.4, but does suffer from a bit of chromatic aberration and is very sensitive to flare in backlight, even with a sun hat.