Helios-40-2  85mm f1.5

<<Klik op de foto om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo to see some examples>>

 

Helios-40-2  85mm f1.5

De russische Helios 40 (de 2 staat voor de M42 mount) is een kopie van de Zeiss 75mm 1.5 Biotar. Deze variant is een 85mm f1.5 lens en is inmiddels ook een echte Cult lens geworden. De lens is vooral gewaardeerd om zijn swirley Bokeh. Voor gebruikersgemak koop je beter een andere lens. Deze Helios 40-2 weegt zo'n 900 (!) gram, is opgebouwd uit 6 lenzen in 4 groepen, heeft een preset-aperture die andersom werkt als andere preset lenzen (wat lastig fotografeert ) en focust ongeveer vanaf 75 cm. Vol open is de lens alleen scherp in het uiterste midden van het frame en dan ook nog met een zeer beperkte dieptescherpte. Het karakter van deze lens ligt dan ook in het onscherpe gedeelte. Deze doet heel "swirley" aan en kan boterzacht zijn. Na wat diafragmeren wordt de lens wel heel erg scherp zoals dat voor de meeste 85mm lenzen geldt. Mijne komt uit 1974.
The Russian Helios 40 (the 2 stands for the M42 mount) is a copy of the Zeiss 75mm 1.5 Biotar. This variant is an 85mm f1.5 lens and has now also become a real Cult lens. The lens is especially appreciated for its swirley Bokeh. For ease of use, it is better to buy another lens. This Helios 40-2 weighs about 900 (!) grams, is made up of 6 lenses in 4 groups, has a preset aperture that works the other way around as other preset lenses (which is difficult to photograph) and focuses from approximately 75 cm. Fully open, the lens is only sharp in the extreme center of the frame and then with very limited depth of field. The character of this lens lies in the out-of-focus part. This one looks very "swirley" and can be buttery soft. After stopping down a bit, the lens becomes very sharp, as is the case with most 85mm lenses. Mine is from 1974.