Olympus OM Zuiko 85mm f2.0

<<Klik op de foto om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo to see some examples>>

 

Olympus OM zuiko 85mm f2

Begin zeventiger jaren kwam Olympus met de F.Zuiko 85mm 2.0 lens. Deze bestond uit 6 lensdelen in 4 groepen en was single coated. Rond 1982 werd deze opgevolgd door een MC (multicoated ) versie en de constructie veranderde in 5 lensdelen in 4 groepen. Weer een paar jaar later werd de coating nog een keer gemoderniseerd in een derde type die verder hetzelfde was als het 2e type. Mijn lens is van het tweede type.

Alle types hebben een floating element waardoor de lens beter presteert op de kortere afstanden. Verder focussen ze vanaf 85cm, hebben acht diafragmabladen en wegen 260 gram. Voor een 85mm lens is deze lens erg compact gebouwd.

In the early seventies Olympus introduced the F.Zuiko 85mm 2.0 lens. This consisted of 6 lens parts in 4 groups and was single coated. Around 1982 this was followed by an MC (multicoated) version and the construction changed to 5 lens parts in 4 groups. A few years later, the coating was modernized again in a third type that was otherwise the same as the 2nd type. My lens is of the second type.

All types have a floating element, which means the lens performs better at shorter distances. Furthermore, they focus from 85cm, have eight aperture blades and weigh 260 grams. For an 85mm lens, this lens is built very compactly.