Asahi Super-Takumar 50mm f1.4

<<Klik op de foto om voorbeelden te zien>>
<<Click on the photo to see some examples>>

 

Asahi Super-Takumar 50mm f1.4

 Dit is mijn radioactieve vriendje. De lens bestaat uit uit 7 lenzen in 6 groepen. Er bestaat een eerdere versie die 8 lenzen in 7 groepen heeft en sommigen zeggen dat die net iets beter is. De lens weegt 230 gram en stamt uit eind 60-er jaren toen hij veelal werd verkocht met de Pentax Spotmatic camera. Op het glas werd het radioactieve Thorium gebruikt om een geschiktere brekingsindex te verkrijgen. Na verloop van tijd kleurt het glas hierdoor echter naar geel tot bruin, wat je ook aan de foto's kunt zien. Om dit te verhelpen moeten de glasdelen een tijdje worden blootgesteld aan UV-straling. Sommige doen dit met behulp van een lamp en sommigen leggen de lens 2 weken in de zon.In gebruik vind ik het een heel erg prettige les. Vol open is hij bruikbaar, maar zijn de hoeken wel heel erg soft en tekent de lens erg geel. Wanneer je de lens iets knijpt dan tekent hij zeer scherp. Verder is de lens niet te groot en mijn versie focust erg fijn en licht. Dit focussen doet hij vanaf 45 cm.
This is my radioactive friend. The lens consists of 7 lenses in 6 groups. There is an earlier version that has 8 lenses in 7 groups and some say it is slightly better. The lens weighs 230 grams and dates from the late 1960s when it was often sold with the Pentax Spotmatic camera. The radioactive Thorium was used on the glass to obtain a more suitable refractive index. Over time, however, the glass turns yellow to brown, which you can also see in the photos. To remedy this, the glass parts must be exposed to UV radiation for a while. Some do this with the help of a lamp and some place the lens in the sun for 2 weeks. In use, I find it a very pleasant lesson. Fully open it is usable, but the corners are very soft and the lens looks very yellow. If you pinch the lens slightly, it draws very sharply. Furthermore, the lens is not too large and my version focuses very fine and light. He does this focusing from 45 cm.